Parkinsonforeningen arbejder aktivt for at sikre parkinsonramte og deres pårørende bedre livsvilkår. I Danmark er ca. 7000 mennesker ramt af Parkinsons sygdom og Parkinsonforeningen er den eneste organisation, der samlet varetager parkinsonfamiliernes interesser over for myndigheder, samarbejdspartnere og andre.

Foreningens medlemmer tilbydes desuden kurser, rådgivning og anden støtte. Endelig støtter foreningen forskning i Parkinsons sygdom med et årligt millionbeløb.