Kort om Parker Instituttet

Parker Instituttet er Bispebjerg og Frederiksberg Hospitalers reumatologiske forskningsenhed og blev indviet i 1999. Instituttet ligger i tilknytning til Reumatologisk afdeling H på Frederiksberg Hospital.

Parker Instituttet forsker i de almindelige gigtsygdomme, såsom artrose (slidgigt), artrit (leddegigt) og fibromyalgi (en tilstand med kroniske,udbredte smerter i muskler og sener).

Forskningen på Parker Instituttet fokuserer på at forstå sygdommene bedre, at finde metoder til mere sikker diagnosticering og afdække de bedste behandlingsformer. Målet er at forbedre livskvaliteten for dem, der lever med artrose, artrit eller fibromyalgi ved at igangsætte og deltage i både kliniske og grundvidenskabelige forskningsprojekter, som har med reumatologiske sygdomme at gøre.

Parker Instituttet har juni 2013 ca. 40 ansatte fordelt på 30 årsværk. Det ansatte personale er stort set udelukkende sundhedsfagligt personale og består af læger, sygeplejersker, fysio-og ergoterapeuter, cand.scient’er, bioanalytikere m.fl. Parker Instituttet ledes af institutleder, professor dr.med. Henning Bliddal og forskningschef, professor, dr.med. Bente Danneskiold-Samsøe.

Arbejdet på Parker Instituttet er projektbaseret og bygger til stadighed på flerårige forskningsplaner. I 2013 har den igangværende forskningsplan følgende titel: Clinical Research Approaches in Rheumatology Leading to Improved Diagnostics and Treatment 2009-2013 (Ocay-07-264).

Kort om Projekt Træning og Smerter

Slidgigt (artrose) i knæene er en meget hyppig lidelse i den ældre del af befolkningen. Klinisk er sygdommen karakteriseret ved smerter og funktionstab. Det hævet over enhver tvivl, at fysioterapeutisk træning virker både smertelindrende og hæver funktionsniveauet hos personer med artrose i knæene. Det er umiddelbart forståeligt at træning øger funktionsniveauet (fx via øget muskelstyrke og udholdenhed), men der mangler fortsat viden om hvilke smertelindrings-mekanismer træning påvirker. Jo større viden, vi får om det, jo bedre behandling kan man tilbyde patienter med slidgigt i knæene på Frederiksberg Hospital og alle andre steder i Danmark. Det handler om at vi skal gøre det endnu bedre, end vi gør i dag, ved at finde de årsagerne til, at fysioterapeutisk træning har en positiv effekt på knæsmerter hos patienter med artrose.

Projektet der ledes af seniorforsker og fysioterapeut Marius Henriksen, består af i alt fire delstudier: De første to studier skal undersøge betydningen af smerte for effekten af styrketræning, og betydningen af træning for smertefølsomhed hos en gruppe raske forsøgspersoner. De sidste to studier skal undersøge sammenhængen mellem træning og smertefølsomhed og effekten af at kombinere medicin og træning som behandling hos patienter, der har slidgigt i knæene. Projektet startede i 2011 og afsluttes ved udgangen af 2013.

Cecilie - Parker Instituttet

Cecilie Bartholdy

Den viden og erfaring vi indtil videre har opnået med vores træningsprogrammer, anvender vi nu til at hjælpe Camilla med at opnå sit mål om at gennemføre DHL-stafetten. Ligesom de øvrige projektdeltagere skræddersys et træningsprogram til Camilla der tager afsæt i netop hendes knæproblem. Camilla har gennemført det samme grundige undersøgelsesprogram som dem øvrige projektdeltagere, så vi har det bedst mulige udgangspunkt for at opnå succes. Camilla indgår i den daglige projekt-træning og bliver fulgt tæt af den træningsansvarlige fysioterapeut, Cecilie Bartholdy, og af den øvrige projektgruppe der består af både fysioterapeut og læger.